בראשית - פרק ג - פסוק ז הדפסה
ותיפקחנה, עיני שניהם, ויידעו, כי עירומים הם; ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. 

כי ידע והשכלה הם מקור החוכמה והכוח ובעזרתם ניתן להתקדם ולהשיג מה שרוצים בחיים. יש לשאוף לידע כמו שאדם וחווה נהנו לגלות את מערומיהם לאחר שאכלו מפרי עץ הדע, אמנם שילמו על כך - גירוש מגן העדן ועבודת כפיים, אבל גם הם לטובה ולימוד.