ישעיהו - פרק א - פסוק כא הדפסה
איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה; מלאתי משפט, צדק ילין בה--ועתה מרצחים.