ישעיהו - פרק ג - פסוק י הדפסה
אמרו צדיק, כי-טוב:  כי-פרי מעלליהם, יאכלו.