ישעיהו - פרק ג - פסוק יט הדפסה
הנטיפות והשירות, והרעלות.