ישעיהו - פרק ד - פסוק ד הדפסה
אם רחץ אדוניי, את צואת בנות-ציון, ואת-דמי ירושלים, ידיח מקרבה--ברוח משפט, וברוח בער.