ישעיהו - פרק ה - פסוק ד הדפסה
מה-לעשות עוד לכרמי, ולא עשיתי בו:  מדוע קיוויתי לעשות ענבים, ויעש באושים.