ישעיהו - פרק ה - פסוק יב הדפסה
והיה כינור ונבל, תוף וחליל ויין--משתיהם; ואת פועל יהוה לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו.