ישעיהו - פרק ה - פסוק כו הדפסה
ונשא-נס לגויים מרחוק, ושרק לו מקצה הארץ; והנה מהרה, קל יבוא.