ישעיהו - פרק ז - פסוק א הדפסה
ויהי בימי אחז בן-יותם בן-עוזייהו מלך יהודה, עלה רצין מלך-ארם ופקח בן-רמליהו מלך-ישראל ירושלים, למלחמה, עליה; ולא יכול, להילחם עליה. 

מזכיר לי שלמדתי בעבר את הפרק הזה בעל-פה בבית-הספר כאשר הייתי בכיתה ז'.