ישעיהו - פרק ז - פסוק יב הדפסה
ויאמר, אחז:  לא-אשאל ולא-אנסה, את-יהוה.