ישעיהו - פרק ח - פסוק טז הדפסה
צור, תעודה; חתום תורה, בלימודיי.