ישעיהו - פרק ט - פסוק ד הדפסה
כי כל-סאון סואן ברעש, ושמלה מגוללה בדמים; והייתה לשריפה, מאכולת אש.