ישעיהו - פרק מד - פסוק כו הדפסה
מקים דבר עבדו, ועצת מלאכיו ישלים; האומר לירושלים תושב, ולערי יהודה תיבנינה, וחורבותיה, אקומם. 

תקווה - אופטימיות - ציונות