ישעיהו - פרק נב - פסוק א הדפסה
עורי עורי לבשי עוזך, ציון:  לבשי בגדי תפארתך, ירושלים עיר הקודש--כי לא יוסיף יבוא-בך עוד, ערל וטמא. 

בהווה ירושלים נמצאת במצב קשה, הערלים והטמאים שמקומם לא בירושלים נמצאים בעיר, לכן תושבי העיר חייבים להתעורר, לאזור אומץ ולנקות את עיר הקודש מנוכחות הגורמים השליליים