בראשית - פרק מ - פסוק י הדפסה
ובגפן, שלושה שריגים; והיא כפורחת עלתה ניצה, הבשילו אשכלותיה ענבים. 

קוריאים לי ניצה אני לומדת בקשר הרב דורי בחרתי בפסוק הזה כי השם שלי רשום שם