ישעיהו - פרק סו - פסוק יג הדפסה
כאיש, אשר אימו תנחמנו--כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. 

הפסוק נבחר באהבה לזכות את אימי היקרה רחל ביטון בת חנינה ושמואל דבדה.