ירמיהו - פרק א - פסוק ה הדפסה
בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך:  נביא לגויים, נתתיך.