ירמיהו - פרק א - פסוק יד הדפסה
ויאמר יהוה, אליי:  מצפון תיפתח הרעה, על כל-יושבי הארץ. 

הרעה על בני ישראל תבוא מהצפון