ירמיהו - פרק ב - פסוק ד הדפסה
שמעו דבר-יהוה, בית יעקוב, וכל-משפחות, בית ישראל.