ירמיהו - פרק ב - פסוק לה הדפסה
ותאמרי כי ניקיתי, אך שב אפו ממני; הנני נשפט אותך, על-אומרך לא חטאתי.