ירמיהו - פרק ב - פסוק לו הדפסה
מה-תזלי מאוד, לשנות את-דרכך; גם ממצריים תבושי, כאשר-בושת מאשור.