ירמיהו - פרק ה - פסוק כא הדפסה
שמעו-נא זאת, עם סכל ואין לב:  עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. 

מתאים לרוח הזמן שבו אנו חיים