ירמיהו - פרק יד - פסוק י הדפסה
כה-אמר יהוה לעם הזה, כן אהבו לנוע--רגליהם, לא חשכו; ויהוה, לא רצם--עתה יזכור עוונם, ויפקוד חטאותם. 

שהחיים קשים