ירמיהו - פרק יז - פסוק ח הדפסה
והיה כעץ שתול על-מים, ועל-יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי-יבוא חום, והיה עלהו רענן; ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. 

בחרנו בפסוק זה בגלל אהבתנו למים לזרימה לפריחה וגם כי פסוק זה משדר הרבה אופטמיות שמחה אושר וחופש!