ירמיהו - פרק מג - פסוק ה הדפסה
וייקח יוחנן בן-קרח, וכל-שרי החיילים, את, כל-שארית יהודה--אשר-שבו, מכל-הגויים אשר נידחו-שם, לגור, בארץ יהודה. 

לבן שלי קוראים יוחנן, ויש לי עוד שני בנים בשמות מתתיהו ואברהם. אני מאחלת שכל הבנים והילדות שלי יהיו בריאים, ומי שגר בחוץ לארץ יחזור לארץ, כמו שכתוב בפסוק כי לא ראיתי אותם הרבה זמן ואני מאוד מתגעגעת אליהם!