יחזקאל - פרק א - פסוק כה הדפסה
ויהי-קול--מעל, לרקיע אשר על-ראשם; בעומדם, תרפינה כנפיהן.