הושע - פרק א - פסוק ח הדפסה
ותגמול, את-לא רוחמה; ותהר, ותלד בן.