שמות - פרק א - פסוק ז הדפסה
ובני ישראל, פרו וישרצו וירבו ויעצמו--במאוד מאוד; ותימלא הארץ, אותם. 

בתוכנית הקשר הרב דורי בבית ספר רננים.אני מתחברת לפסוק זה מכיוון שעם ישראל חזק בארץ זרה