יואל - פרק א - פסוק ז הדפסה
שם גפני לשמה, ותאנתי לקצפה; חשוף חשפה והשליך, הלבינו שריגיה. 

אני האזרח הותיק למדתי יחד עם החונך הצעיר שלי על סיפורי חיו האישים שמעתי ממנו על דברים שבמחשב ולמדתי הרבה בחרנו יחד את הפסוק הנל מהסיבה ששמי רשום בו .