שמות - פרק ב - פסוק ב הדפסה
ותהר האישה, ותלד בן; ותרא אותו כי-טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. 

הפסוק הנל מראה לי שלא משנה מה הטבע יצר, תמיד אפשר יהיה לעשות הפוך.