שמות - פרק ג - פסוק י הדפסה
ועתה לכה, ואשלחך אל-פרעה; והוצא את-עמי בני-ישראל, ממצריים. 

צריך לדעת כי בני ישראך שוחררו עלידי אולהים