שמות - פרק ג - פסוק כא הדפסה
ונתתי את-חן העם-הזה, בעיני מצריים; והיה כי תלכון, לא תלכו ריקם.