שמות - פרק ד - פסוק ח הדפסה
והיה, אם-לא יאמינו לך, ולא ישמעו, לקול האות הראשון--והאמינו, לקול האות האחרון.