שמות - פרק ד - פסוק כח הדפסה
ויגד משה לאהרון, את כל-דברי יהוה אשר שלחו, ואת כל-האותות, אשר ציווהו.