חגיי - פרק א - פסוק ג הדפסה
ויהי, דבר-יהוה, ביד-חגיי הנביא, לאמור.