חגיי - פרק א - פסוק ד הדפסה
העת לכם אתם, לשבת בבותיכם ספונים--והבית הזה, חרב. 

הפסוק מתאים לכל עת