שמות - פרק ה - פסוק כ הדפסה
ויפגעו את-משה ואת-אהרון, ניצבים לקראתם, בצאתם, מאת פרעה.