מלאכי - פרק ב - פסוק ד הדפסה
וידעתם--כי שילחתי אליכם, את המצוה הזאת:  להיות בריתי את-לוי, אמר יהוה צבאות. 

I am a cohen and this section is written to speak to my tribe - how as leaders we have a special responsiblity to behave.