דברי הימים א - פרק א - פסוק מג הדפסה
ואלה המלכים, אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך-מלך, לבני ישראל:  בלע, בן-בעור, ושם עירו, דנהבה.