דברי הימים א - פרק א - פסוק מו הדפסה
וימת, חושם; וימלוך תחתיו הדד בן-בדד, המכה את-מדיין בשדה מואב, ושם עירו, עווית.