דברי הימים א - פרק א - פסוק מט הדפסה
וימת, שאול; וימלוך תחתיו, בעל חנן בן-עכבור.