דברי הימים א - פרק ב - פסוק ח הדפסה
ובני איתן, עזריה.