דברי הימים ב - פרק א - פסוק א הדפסה
ויתחזק שלמה בן-דויד, על-מלכותו; ויהוה אלוהיו עימו, ויגדלהו למעלה.