דברי הימים ב - פרק א - פסוק ג הדפסה
וילכו, שלמה וכל-הקהל עימו, לבמה, אשר בגבעון:  כי-שם היה, אוהל מועד האלוהים, אשר עשה משה עבד-יהוה, במדבר.