בראשית - פרק ו - פסוק ה הדפסה
וירא יהוה, כי רבה רעת האדם בארץ, וכל-יצר מחשבות ליבו, רק רע כל-היום.