בראשית - פרק ו - פסוק יא הדפסה
ותישחת הארץ, לפני האלוהים; ותימלא הארץ, חמס.