שמות - פרק י - פסוק ד הדפסה
כי אם-מאן אתה, לשלח את-עמי--הנני מביא מחר ארבה, בגבולך. 

אנחנו סבורים כי מכת הארבה היא מכה אקתואלית