דברי הימים ב - פרק ד - פסוק ה הדפסה
ועובייו טפח--ושפתו כמעשה שפת-כוס, פרח שושנה; מחזיק בתים, שלושת אלפים יכיל.   

לזכר ולעילוי נשמתה של שושנה אלמגור בת רינה.
ולרפואת רינה בת מלכה.