דברי הימים ב - פרק כז - פסוק א הדפסה
בן-עשרים וחמש שנה, יותם במולכו, ושש-עשרה שנה, מלך בירושלים; ושם אימו, ירושה בת-צדוק. 

יותם בן עשרים וחמש שנה כאשר מלך על ארץ ישראל.
יותם מלך בירושלים שש עשרה שנה.
ושם אמו ירושה בת צדוק