תהילים - פרק א - פסוק ו הדפסה
  כי-יודע יהוה, דרך צדיקים;    ודרך רשעים תאבד.

העולם עומד בזכות היסורים שצדיקים עוברים